Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Zdrowy styl życia

Zdrowie jest to stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a więc stan w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tylko prawidłowe ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do otaczających warunków-również społecznych. WHO definiuje zdrowie jako: stan pełnego dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i socjalnego, a więc stan w którym budowa i czynność wszystkich tkanek i narządów są nie tylko prawidłowe ale zapewniają również wewnętrzną równowagę i zdolność przystosowania do otaczających warunków-również społecznych.

Zdrowie pozytywne, inaczej nazywane funkcjonalnym, można mierzyć na trzy sposoby:

- Działaniem - w jaki sposób nasz organizm funkcjonuje fizycznie i psychicznie (np. umiejętność radzenia sobie z wymogami życia lub pozytywne nastawienie wobec innych ludzi).
- Brakiem oznak złego zdrowia-objawów choroby.
- Długowiecznością-długością zdrowego życia i długością zachowania aktywności fizycznej.

Zdrowie nie jest tylko brakiem cierpienia i bólu fizycznego, ale rzeczywistym stanem naszego ciała i umysłu, w którym możemy bez przeszkód cieszyć się i korzystać z życia. Stosowanie właściwej diety, regularne ćwiczenie, życie w zdrowym środowisku, zmiana złych nawyków oraz odpowiednie radzenie sobie z napięciem i stresem może pomóc w osiągnięciu doskonałego zdrowia.

Definicje zdrowia

1. WHO ? zdrowie to całkowity dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, a nie tylko brak choroby lub niedomagania
2. R. J. Dubos ? zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz zespół cech pozytywnych pozwalających na wykorzystywanie wszelkich możliwości twórczych, oraz osiągnięcie siły i szczęścia
3. M. Kacprzela ? zdrowie to nie tylko brak choroby czy niedomaganie ale także dobre samopoczucie oraz taki stopień przystosowania.
4. K. Dąbrowski ? zdrowie psychiczne jest to zdolność do rozwoju w kierunku wszechstronnego rozumienia, przeżywania odkrywania i tworzenia coraz wyższej hierarchii rzeczywistości i wartości, aż do konkretnego ideału indywidualnego społecznego.

Styl życia

Zdrowy tryb życia jest bardzo ważny dla naszego organizmu. Daje nam zdrowie i lepsze samopoczucie. Zdrowy tryb życia to ewidentnie ćwiczenia, ruch, dbanie o ładną sylwetkę. Jednakże w dzisiejszych czasach często popadamy ze skrajności w skrajność i albo pozwalamy sobie na szybkie tycie, albo katujemy się dietą. Nie możemy rezygnować z jedzenia. Owszem, możemy je ograniczyć, ale w sposób racjonalny i przemyślany, a nie po prostu zrezygnować z posiłków, bo chcemy schudnąć. Takie zachowanie w bardzo krótkim czasie może doprowadzić nasz organizm do stanu wyczerpania. Bardzo łatwo możemy doprowadzić do anemii, bo brak normalnych posiłków zmniejsza poziom hemoglobiny i hematokryt, a to zwłaszcza one są podstawą do stwierdzenia tej choroby. Musimy pamiętać, że zdrowy tryb życia to także odpowiednie żywienie.

Rola pożywienia dla organizmu człowieka:

- Zaopatrywanie organizmu w składniki potrzebne do budowy i odbudowy komórek i tkanek
- Dostarczanie składników potrzebnych do wytwarzania energii
- Dostarczanie składników regulujących przemiany zachodzące w organizmie.

Większość z nas czerpie przyjemność z jedzenia. Bogactwo dostępnych produktów z jednej strony umożliwia bardzo zdrowe odżywianie, z drugiej jednak może prowadzić do nadwagi i otyłości. Mówiąc inaczej - nie wystarczy jeść, trzeba się odżywiać! Właściwa dieta powinna dostarczać dostosowaną do indywidualnych potrzeb danego człowieka ilość składników odżywczych, niezbędnych do wytwarzania energii oraz utrzymania procesów fizjologicznych.

Zasady zdrowego stylu życia

Przestrzeganie zasad higieny osobistej.
Podtrzymywanie wysokiego poziomu wszechstronnej aktywności ruchowej.
Prawidłowe odżywianie się.
Hartowanie organizmu.
Utrzymywanie sił obronnych organizmu w stałej gotowości.
Rozwijanie umiejętności walki ze stresem.
Kształtowanie i umacnianie postawy aktywnej, zapewniającej radzenie sobie w różnych sytuacjach życiowych.
Wyeliminowanie nałogów.
Życzliwość dla innych.

Edukacja zdrowotna określona jest jako świadczenie stwarzania sposobności do uczenia się tak by ułatwiało się dokonanie wcześniej określonej zmiany zachowania. Dąży do poprawy i ochrony zdrowia poprzez stymulowanie procesem uczenia w kierunku dobrowolnych zmian w zachowaniu jednostek.
Edukacja zdrowotna to proces, w którym ludzie uczą się jak dbać o własne zdrowie i o zdrowie w społeczności, w której żyją.

Cele edukacji zdrowotnej:

- Pomoc ludziom w podejmowaniu odpowiednich decyzji i dokonywaniu wyborów, które mają wesprzeć zdrowie człowieka i jego harmonijny rozwój.
- Pomaganie w kształtowaniu zdrowego stylu życia.
- Pomoc w identyfikacji własnych problemów zdrowotnych, i podejmowanie działan prowadzących do rozwiązywania problemów zdrowotnych.

Trzy modele edukacji zdrowotnej:

- Zorientowany na chorobę ( zapobieganie określonym jednostkom chorobowym np. cukrzycy,)
- Zorientowany na czynniki ryzyka, eliminowanie czynników w celu zapobiegania równocześnie kilku chorobom
- model zorientowany na zdrowie w rozumieniu holistycznym= całościowo, model ma na celu profilaktykę koncentracja na człowieku środowisku społecznym.

Edukacja zdrowotna = wychowanie zdrowotne

Promocja zdrowia jest to proces umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne zdrowie w sensie jego poprawy i utrzymania. Człowiek w celu osiągnięcia dobrego zdrowia powinien umieć określić swoje potrzeby i urzeczywistnić swoje aspiracje, radzić sobie z wyzwaniami środowiska, dokonując w nim odpowiednich zmian.

Promocja zdrowia to:

- Nowa strategia działań na rzecz zdrowia
- Jest ukierunkowana na systemy społeczne
- Zgodnie z kartą ottawską jest to proces umożliwiający zwiększenie kontroli nad własnym zdrowiem.
- Jest to sztuka interwencji w systemy społecznie w celu zachęcania ich do kształtowania zdrowych środowisk.

Realizacja: umiejętne informowanie o zasadach, czyli budowania świadomości zdrowotnej, umiejętność postępowania i organizowania pozytywnych zachowań zdrowotnych w życiu osobistym, rodzinnym, pracy i większych grup społecznych. Poprzez wymaganie podejmowania działań profilaktycznych ze strony państwa ochrona środowiska albo zwalczanie zachowań ryzykownych.2006 plastmed.pl
Osoby online: 72
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...