Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Hipoterapia

Hipoterapia jest jedną z form wieloprofilowej rehabilitacji osób niepełnosprawnych, której specyfika związana jest z obecnością konia jako współterapeuty. Jest to metoda, która dzięki oddziałującym wielopłaszczyznowo właściwościom terapeutycznym konia pozwala na poprawę stanu zdrowia i funkcjonowania u osób z różnymi schorzeniami.

Ruch konia idącego stępem przenosi na ciało osoby na nim siedzącej oddziaływania pozwalające na:
* poprawę a nawet kształtowanie prawidłowego wzorca ruchowego chodu,
* normalizację napięcia mięśniowego, przeciwdziałanie przykurczom mięśni i ograniczeniom ruchomości w stawach,
* korygowanie wad postawy i przywrócenie symetrii postawy ciała * zmniejszenie zaburzeń równowagi,
* poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej,
* wzrost wydolności fizycznej,
* relaksację, wyciszenie i obniżenie pobudliwości nerwowej

Kontakt z koniem, ze zwierzęciem pięknym, dużym, imponującym, tajemniczym, a jednocześnie przyjaznym i chętnie współpracującym pozwala na:
* poprawę poczucia własnej wartości,
* zwiększenie motywacji do pracy nad pokonywaniem swojej choroby i wynikających z niej ograniczeń, zwiększenie motywacji do wysiłku i systematyczności potrzebnych w rehabilitacji (szczególnie ważne u dzieci),
* kształtowanie poczucia sprawstwa (bycia sprawcą działań) oraz osiąganie coraz większej samodzielności,
* przełamywanie lęku i oporów przed kontaktem z otoczeniem społecznym,
* zwiększenie motywacji do nawiązywania bliższego kontaktu i poprawy komunikacji ze światem, poprawa zachowań społecznych kształtowanie wrażliwości, odpowiedzialności, opiekuńczości i innych pożądanych zachowań społecznych.

hipoterapia

Hipoterapia to działanie mające na celu przywracanie zdrowia i usprawnianie przy pomocy konia i jazdy konnej.

Jest przeznaczona głównie dla:
* Upośledzonych umysłowo, z uszkodzeniami wzroku, słuchu,
* niedostosowanych społecznie a także dla osób
* po przebytych chorobach zostawiających trwałe ślady w sprawności fizycznej i psychicznej.

Hipoterapia stanowi jedną z metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Obecność konia, sprawia, że jest to wyjątkowa i nie powtarzalna terapia. Daje zupełnie nowe i niespotykane w innych terapiach możliwości. Hipoterapia stanowi również jeden z elementów rehabilitacji leczniczej i jest prowadzona przez specjalistę, na zlecenie lekarza.

Celem terapii z koniem i terapii jazdą konną jest przywrócenie chorym osobom sprawność fizyczną i psychiczną w możliwym do osiągnięcia zakresie. Koń jest "wspólterapeutą" - miłym towarzyszem. W trakcie terapii wytwarza sie silna więź emocjonalna miedzy koniem a pacjentem. Osobom o małej aktywności fizycznej dosiadanie konia daje możliwość ruchu, umożliwia stymulację neuromotoryczną.

Zalecenia doboru konia do hipoterapi:
* Spokojny o zrównoważonym temperamencie
* Nie powinien bać się akcesoriów służących niepełnosprawnym do poruszania się
* Nie mieć tendencji do brykania, kopania, gryzienia, stawania dęba.

Najlepszy koń to taki który, pozwala sie klepać głaskać, nie rży zbyt często, nie ma tendencji do ucieczek, jest ufny w stosunku do obcych ludzi, nie reaguje gwałtownie na owady, akceptujący dużą ruchliwość jeźdźca na swym grzbiecie i częste zmiany obciążenia, zatrzymany stoi bez ruchu reaguje na słowne polecenia. Wiekowo najodpowiedniejsze są konie w wieku od 6 do 15 lat.(w tym wieku konie są spokojniejsze, bardziej zrównoważone i doświadczone)

Hipoterapia jest metodą usprawniania wieloprofilowego, bowiem dzięki wielopłaszczyznowym oddziaływaniom konia pozwala na uzyskiwanie poprawy w wielu zaburzonych sferach funkcjonowania. Korzyści płynące z hipoterapii mogą odnieść osoby z różnymi chorobami i dysfunkcjami. Istnieją jednak schorzenia, stany chorobowe i zaburzenia, w których hipoterapia może nawet wyrządzić szkodę. Z tego powodu każdy z pacjentów przyjmowanych na zajęcia hipoterapii musi posiadać skierowanie i wyraźną zgodę lekarza na ten rodzaj terapii wraz z potwierdzeniem braku przeciwwskazań. Nie wszyscy jednak lekarze znają dobrze specyfikę tej metody oraz przeciwwskazania do jej stosowania. Dlatego mimo skierowania ostateczną decyzję o przyjęciu na hipoterapię, o formie, czasie i rodzaju zajęć podejmuje zawsze hipoterapeuta.2006 plastmed.pl
Osoby online: 203
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...