Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Profilaktyka chorób piersi

Niejednokrotnie sama wiedza o przyczynach raka piersi może w znacznym stopniu zwiększyć szansę uniknięcia tej choroby przez podejmowanie odpowiednich decyzji. Nie wszyscy ludzie w jednakowy sposób są zagrożeni na zachorowanie na raka, w tym także na raka piersi. Na większą lub mniejszą podatność na tę chorobę ma wpływ wiele czynników. Dwie najczęstsze przyczyny z powodu, których kobieta zgłasza się do lekarza to: bóle gruczołów sutkowych zależne od cyklu miesiączkowego i wybadanie zgrubienia bądź guza. Gruczoł sutkowy składa się z tkanki podścieliskowej i tkanki miąższowej.


Gruczoł sutkowy jest narządem hormonozależnym. Estrogeny stymulują wzrost przewodów mlecznych, rozrost tkanki łącznej, progesteron stymuluje różnicowanie przewodów mlekowych i pęcherzyków wydzielniczych. Również prolaktyna wpływa na budowę gruczołu sutkowego. Zaburzenia w wydzielaniu powyższych hormonów mogą wpływać na wystąpienie zaburzeń w rozwoju i budowie gruczołu sutkowego. Choroby sutka dzielimy na niezłośliwe, czyli łagodne i złośliwe, czyli raki sutka. Niezłośliwe choroby sutka charakteryzują się niezłośliwym rozrostem tkanki podścieliska oraz/lub tkanki miąższowej sutka. Najczęstszą postacią łagodnej choroby sutka jest dysplazja włóknisto-torbielowata, dotyczy 50 do 80 % kobiet w wieku rozrodczym i przedmenopauzalnym. W etiologii odgrywają rolę zaburzenia hormonalne.


Profilaktyka chorób piersi

Torbiele powstają w wyniku rozdęcia przewodów mlekowych, spowodowanych zamknięciem ich światła i utrudnieniem odpływu wydzieliny. Mogą być pojedyncze i mnogie. Zmiany włókniste to rozrost włóknisty tkanki zrębu. Objawy tej choroby to bóle piersi, zwłaszcza w II fazie cyklu i stwierdzane palpacyjnie drobne zgrubienia, bądź guzki o niewyraźnych granicach, występujących najczęściej w górnych zewnętrznych kwadrantach piersi. Leczenie polega na modyfikacji diety-ograniczenie spożycia tłuszczu, kofeiny pod postacią kawy i coca-coli, podawania witamin A,E,B-1,B-6, jak również podawaniu leków hormonalnych. Drugą postacią najczęściej występującą łagodnych zmian sutka są gruczolako-włókniaki.


Występują głównie u młodych kobiet. Jest to najczęściej lity guz w górnym kwadrancie sutka, twardy, ruchomy,dość dobrze odgraniczony od otoczenia. Ta postać nie wykazuje tendencji do zezłośliwienia, zalecane jest jednak usunięcie operacyjne guzka z badaniem histopatologicznym.


Drugą grupą chorób sutka - złośliwych jest rak sutka, który jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiety. U kobiet poniżej 30 roku życia występuje rzadko,najczęściej dotyczy kobiet w wieku 40-60 lat. W 10 % przypadków towarzyszy mu ból piersi, zazwyczaj jednostronny i bez związku z cyklem miesiączkowym, krwisty najczęściej jednostronny wyciek z brodawki sutkowej, w stadium zaawansowanym wyczuwalny guz słabo ruchomy o zatartych granicach,.W grupie wysokiego ryzyka znajdują się kobiety, u których w najbliższej rodzinie występował rak piersi,są nosicielkami mutacji genów BRCA1 i BRCA.,W wywiadzie zwraca się także uwagę na zaburzenia hormonalne, urazy piersi. Rak piersi wykryty wcześnie daje duże szanse wyleczenia całkowitego.


Dlatego tak ważna jest diagnostyka i regularne badania profilaktyczne, zanim dojdzie do wystąpienia objawów. W diagnostyce chorób sutka lekarz dysponuje -wywiadem, badaniem palpacyjnym, ultrasonografią, mammografią, biopsją cienkoigłową, biopsją otwartą, badaniem wydzieliny z brodawek.USG piersi zalecane jest młodszym kobietom do około 40-45 roku życia/w związku z inną budową piersi, niż u kobiety po 40 -45 roku życia, gdzie mammografia jest lepszym badaniem diagnostycznym/.Zresztą obie metody wzajemnie się uzupełniają.Obecne standardy medyczne zalecają badanie mammograficzne 1 raz do roku.


Ostatnie badania napawaja optymizmem. Amerykańscy naukowcy odkryli bowiemgen, który uruchamia w komórkach mechanizmy niszczące wiele różnych odmian chorób nowotworowych.


Odkryty gen CHD5 działa jak bezpiecznik kontrolujący układy, które chronią nasze komórki przed nowotworami, gdy się wyłącza, pojawia się rak. Komórki ludzkiego ciała posiadają własne metody bronienia się przed nowotworem. Mogą przestać się dzielić, lub nawet popełnić "samobójstwo", byle tylko ochronić resztę organizmu przed rozprzestrzenianiem się choroby. Badania prowadzone przez prof. Mills wskazują, że uszkodzenie genu CHD5 blokuje te naturalne mechanizmy, umożliwiając rozwój raka.


Z drugiej strony dostarczenie do chorej komórki dodatkowej kopii tego genu przywraca jej możliwość reakcji. Oznacza to, że leki uruchamiające gen CHD5 mogą zwalczać wiele różnych odmian nowotworów, nie osłabiając zdrowia pacjentów tak jak chemio- czy radioterapia. Został odkryty nie tylko gen blokujący rozwój nowotworu, ale także cały mechanizm uruchamiający w organizmie system walki z rakiem. Pozwala to na opracowanie nowych, bardziej efektywnych metod leczenia.
2006 plastmed.pl
Osoby online: 77
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...