Plastmed
PLASTMED
ZDROWIE URODA RODZINA
Plastmed Français
Plastmed Nederlands
Plastmed English
Plastmed Polski


Fitness dla ciała i ducha

Dla człowieka pierwotnego niezbędne dla utrzymania się przy życiu były naturalne formy ruchu takie jak biegi, skoki czy rzuty. Potrzeby dnia codziennego, które najczęściej związane były z przetrwaniem, wymuszały na człowieku utrzymywanie jak najlepszej formy fizycznej. Niski poziom sprawności ruchowej w przypadku człowieka pierwotnego równoznaczny był ze śmiercią. Należy pamiętać, że wysiłek fizyczny jest nie tylko modny i zdrowy, ale także może być bardzo atrakcyjną formą spędzania wolnego czasu a gry jego brak może dopaść Cię choroba serca, cukrzyca lub osteoporoza.

Ewolucja człowieka, jego rozwój intelektualny sprawiały, że zmniejszył swoją zależność od środowiska zewnętrznego. Rozwój nauki i techniki, jaki dokonał się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, oraz następujące w wyniku tego zmiany warunków i sposobu życia ludzi (zwłaszcza w krajach wysoko uprzemysłowionych) wywołały szereg zjawisk, które miały bezpośredni wpływ na aktywność ruchową, zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka współczesnego. Zjawiska te podzielić możemy na dwie grupy: negatywne i pozytywne. Do negatywnych skutków rozwoju naszej cywilizacji bez wątpienia zaliczyć możemy degradację środowiska naturalnego, powstanie wielu nieznanych wcześniej zagrożeń (broń nuklearna, AIDS, deformacje genetyczne), plagi społeczne, deprawację szeregu potrzeb, zwłaszcza biologicznych i psychicznych. Człowiekowi współczesnemu brakuje często odpowiedniej dawki ruchu, kontaktu z przyrodą, możliwości spontanicznego wyrażania wewnętrznych stanów emocjonalnych, bliskich i nieformalnych kontaktów z innymi ludźmi, trwałego systemu uznawanych i realizowanych wartości.

Wśród pozytywnych aspektów tych zmian należy wymienić: ogólny wzrost poziomu życia, postęp medycyny, a co za tym idzie, eliminowanie bądź ograniczenie skutków wielu chorób, poszerzenie się zainteresowań ludzi, wreszcie wzrost ilości czasu wolnego oraz możliwości jego wykorzystania. Jedną z form aktywnego spędzania czasu wolnego jest korzystanie z usług oferowanych przez fitness kluby. Dotyczy to przede wszystkim mieszkańców dużych aglomeracji, gdzie zakres tego typu usług, związany z popytem na nie jest znacznie większy niż w mniejszych miastach. To właśnie w dużych miastach, gdzie tempo życia i pracy jest największe, ludzie narażeni są na przeciążenia psychiczne, stres, niewłaściwe odżywianie oraz deficyt ruchu (tzw. hipokinezja).

Formy aktywnego odpoczynku, jakie proponują fitness kluby, stanowią naturalne sposoby zachowania i przywracania zdrowia oraz równowagi zarówno wewnętrznej (homeostazy), jak i w relacji: człowiek - środowisko (społeczne, kulturowe).

Początki fitnessu łączyć należy z wynalezieniem i rozpowszechnieniem podstawowej formy gimnastyki rekreacyjnej jaką był aerobik. Kolebką aerobiku są Stany Zjednoczone. Za wynalazcę tej formy ćwiczeń uznawany jest dr Kenneth Cooper, który w latach 70. był lekarzem w Narodowej Agencji Aeronautyki USA (NASA). Opracowywał on programy kondycyjne dla amerykańskich kosmonautów. Przeprowadził liczne badania na wielu tysiącach osób, które pozwoliły mu na stworzenie założeń aerobiku.

Ćwiczenia aerobowe dały początek nazwie tej formy aktywności ruchowej milionów ludzi. Cechą charakterystyczną tego rodzaju wysiłku było to, że układ krążenia i oddychania ćwiczącego pracował w ten sposób, aby organizm mógł w trakcie ćwiczeń pobierać dostatecznie dużo tlenu i unikać okresów niedotlenienia.

Wraz z upływem czasu ilość oraz oferta fitness klubów powiększała się. Równolegle z zajęciami przy muzyce oferowano siłownię jako alternatywę ćwiczeń dla mężczyzn, gabinety masażu, sauny suche i parowe oraz różnego rodzaju usługi dodatkowe, takie jak: zakłady fryzjerskie, kawiarnie. Rozwój fitnessu na całym świecie, począwszy od rozpropagowania jego podstawowej formy - aerobiku, postępował szybko i bez większych trudności. Jednym z wielu efektów tego rozwoju było stworzenie nowych form ćwiczeń aerobowych. Stanowiły one formę urozmaicenia zajęć, a przede wszystkim umożliwiły dostosowanie ich do możliwości oraz oczekiwań poszczególnych klientów.

Uczestnicząc w zajęciach oferowanych przez fitness kluby potencjalny ćwiczący może dostarczać ruch, neutralizować stresy i przeciążenia psychiczne, zapobiegać występowaniu szeregu chorób i dolegliwości, odnawiać siły fizyczne i psychiczne, kształtować ciało i osobowość, zaspokajać różnorakie potrzeby, integrować się. Korzyści wynikające z tego rodzaju aktywności ruchowej są tak duże, że warto poświęcać im swą uwagę, uczestniczyć w nich i upowszechniać je.

Podczas ćwiczeń bardzo ważne jest prawidłowe oddychanie, które nie tylko lepiej dotlenia, ale również pomaga zrzucić nadwagę. Nie sposób zatem rozpatrywać kwestii codziennej porcji ruchu w oderwaniu od oddychania. Zasadniczo zatraciliśmy zdolność wykorzystywania umiejętności jaką jest prawidłowe oddychanie. Stało się to nawykiem, który traktowany nieświadomie uległ wypaczeniu. Sens prawidłowego oddychania polega na pobieraniu z czystego powietrza energii życiowej i gromadzeniu jej w sobie. Zazwyczaj oddychamy płytko i za szybko, niekiedy dokładając sobie dym z papierosów. Procesy oddychania i trawienia są ściśle ze sobą powiązane. W dostępnej na rynku literaturze znajdziesz opisy kilkunastu systemów oddychania zdrowotnego i wzmacniającego płuca, układ krwionośny. Różne ćwiczenia oddechowe mają różne zastosowania. Chodzi nie tylko o zwiększony pobór tlenu, ale również szybkie oczyszczenie płuc i układu krwionośnego z toksyn, a ponadto oddech może działać pobudzająco lub uspokajająco.

Pamiętaj, że poranna gimnastyka pobudza metabolizm na wiele godzin. To znaczy, że po ćwiczeniach spalisz więcej energii przy codziennych czynnościach, np. przy sprzątaniu. Przed wmasowaniem kremu pielęgnacyjnego zafunduj skórze masaż. Poprawi krążenie, oczyści tkanki z toksyn. Pośladki, nogi, ramiona, brzuch oklepuj, ugniataj, szczyp. Po takim zabiegu skóra ma podwójny apetyt na kosmetyki.

Kilak z rodzajów treningów fitness to FAT BURNING spalanie tłuszczu. Różne ćwiczenia o zmiennej intensywności na wybrane partie mięśni, STEP intensywne ćwiczenia choreograficzne z podestem, podczas których mocno pracują uda, biodra, ręce. Dla wszystkich, ale trzeba mieć zdrowe stawy i kręgosłup, a także duże poczucie rytmu, POWER STEP step dla zaawansowanych, szybka muzyka, bardzo dużo ruchu, SPIN-BIKE, SPINNING, AEROBIKING ćwiczenia na rowerach stacjonarnych z przerzutkami i kierownicą pozwalającą na ostrą jazdę w trzech pozycjach. 45 minut jazdy na rowerze pozbawia nas od 900 do 1200 kcal. Ćwiczenia na redukcję tłuszczu na brzuchu, udach i pośladkach takie jak BPU (Brzuch, Pośladki, Uda) ćwiczenia poprawiające wygląd dolnych partii ciała, ABS (Abdominal Body System) ćwiczenia na mięśnie ud, pośladków i brzucha z użyciem ciężarków na nogi, BBS (Biodra, Brzuch, Stretching) gimnastyka brzucha, bioder i pośladków zakończona ćwiczeniami rozciągającymi i odprężającymi.

Uprawiając fitness Jeśli chcesz wzmocnić mięśnie i wymodelować sylwetkę możesz ćwiczyć BS (Body Sculpting) rzeźbienie ciała. Wielokrotnie powtarzane statyczne ćwiczenia wzmacniające i ujędrniające najważniejsze mięśnie. Praca nad poszczególnymi partiami ciała z wykorzystaniem gum, hantli, ciężarków zakładanych na nogi, MAGIC BAR, BODY BAR, BODY PUMP ćwiczenia z ciężarkami i sztangą w różnym tempie, pod ścisłą kontrolą instruktora. Każda partia mięśni wzmacniana jest oddzielnie z wykorzystaniem innych obciążeń. Efekty już po pierwszym miesiącu smuklejsza sylwetka, mocniejsze mięśnie, stawy i kości. Dla ćwiczących przynajmniej dwa miesiące, gdy chcesz poprawić napięcie różnych partii ciała.2006 plastmed.pl
Osoby online: 209
Zdrowie, ile Cię trzeba cenić ten tylko się dowie, kto Cię stracił ...